Hem

 

Övre Norrlandskretsen

av Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Information från

Riks STA

Skicka gärna in artiklar till TA så att hela Sverige får veta att vi här uppe också har trädgård och kan odla.

Här kan du läsa hur man gör och var man skickar artiklarna

http://www.tradgardsamatorerna.nu/skriva-artiklar-till-ta

 

 

 

 

Nu kan du betala medlemsavgiften med swish

 

Du som redan är medlem och har fått ett inbetalningskort kan du nu bekvämt betala på swish nr 123 589 73 84. Ange medlemsnummer och namn. Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer. Du kan förstås också använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

 

 

 

Kretsgemensamma sommarmötet i Sundsvall

Reservera 6 -8 Juli 2018 för det krets - gemensamma sommarmötet i Sundsvall

 

 

Start den 6/7 med privat trädgård samt handelsträdgård.

 

Lördag den 7:e: trädgårdar, växtmarknad och middag.

Söndag den 8:e: trädgårdar samt föredrag med Larz D.

 

I inbjudan finns ytterligare detaljer samt förslag på boende.

 

Inbjudan

Aktuellt

Inbjudan till årsmöte med Sällskapet trädgårdsamatörerna, Övre Norrlandskretsen

Lördag 3 mars kl 10.30

Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

 

10.30 Mötet inleds med kaffe

11.00 Årsmötesförhandlingarna startar

 

ca 12.30 Lunch

 

Efter årsmötet föreläser Barbro Lindholm, Sävar och visar bilder från sin underbara trädgård.

 

Lotteri

 

Ta gärna med vinster till lotteriet.

 

Deltagaravgift: 100 kronor inkl lunch (ev allergi anges)

Anmälan: senast 20 februari till Theresia Lindgren på tesslin6@gmail.com 070 205 7998 efter kl 17

 

Välkomna!

 

 

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Mötets behöriga utlysning

5. Godkännande av dagordning

6. Justering av röstlängd, om så påfordras

7. Val av justerare, tillika rösträknare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

9. Resultat och balansräkning för det gångna året

10. Revisionsberättelse

11. Fastställande av resultat- och balansräkning

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

13. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande väljs för 1 år,

Ledamöter väljs för två år.

Två ersättare väljs för 1 år

14. Val av revisorer och revisorsersättare

15. Val av valberedning samt ersättare, varav en sammankallande. Maria Karlsson har varit sammankallande med alla ortombud som ledamöter.

16. Verksamhetsplan för 2018

17. Budget för 2018

18. Medlemsavgift för 2019

19. Motioner

20. Ärenden som styrelsen framlägger årsmötet

Kretssamarbete, sommarmöte

OM-möte Linköping

Uppdrag från föregående årsmöte

21. Övriga frågor

22. Mötets avslutning

 

 

 

Trädgårdsresa till Turi

Estland 16-20 maj

 

I priset ingår Del i B2 hytt insides 2 nätter, 2 nättermed del i dubbelrum, 4 frukost, 3 luncher,

2 buffé ombord på båten, 2 middagar på hotellet, entré växtmarkanden, kaffe o macka på nerresan samt buss hela vägen Umeå – Turi tur o retur.

Minsta Antal 15st max 19st. Pris 5400:- perperson

 

 

Läs om programmet HÄR:

Resevillkor HÄR

 

 

 

Att bli medlem

Vill du bli medlem?

 

Medlemsavgiften är 290 kr för 2017 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.

 

Betala in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro: 115-4251

Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer. Du kan förstås också använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

För mer information om föreningen och våra aktiviteter, kontakta gärna något av ortsombuden som du hittar på funktionärssidan!

Vi har fått ny redaktör för Hjärtbladet

 

Hon heter Frida Karlsson och bor i Hössjö.

 

Allt material till tidningen mailas till :

frida.maria.k@gmail.com

 

Frida Karlsson

 

 

 

 

Material till Webbsidan skickas till :

 

webmaster@sta-ovrenorrland.se

 

Berit Johansson

 

 

www.sta-ovrenorrland.se © All rights Reserved